Uncategorized

Nauki przedmałżeńskie on-line

Zapraszamy na nauki przedmałżeńskie w formie online.

W sytuacji zagrożenia epidemicznego Duszpasterstwo Rodzin wprowadza nadzwyczajną formę katechez przedmałżeńskich. Proponowane spotkania online są przeznaczone dla narzeczonych diecezji gliwickiej, którzy w najbliższych tygodniach/miesiącach 2020r. zamierzają zawrzeć sakramentalny związek małżeński.

Katechezy odbędą się w następujących terminach i tematach:

12 maja 2020 o godz. 19:00 - Ewangelizacja

19 maja 2020 o godz. 19:00 - Teologia małżeństwa

26 maja 2020 o godz. 19:00 - Etyka życia małżeńskiego

2 czerwca 2020 o godz. 19:00 - Liturgia sakramentu małżeństwa

 

Regulamin katechez przedmałżeńskich - online

1. Katechezy przedmałżeńskie w wersji online (wideokonferencje w czasie rzeczywistym) są formą nadzwyczajną i obejmują 4 spotkania. Zastępują katechezy przedmałżeńskie parafialne lub weekendowe. Ponadto narzeczeni są zobowiązani do trzech wizyt indywidualnych w poradni życia rodzinnego.

2. Uczestnikami katechez mogą być jedynie narzeczeni, z których przynajmniej jedna osoba mieszka na terenie diecezji gliwickiej.

3. Narzeczeni, którzy z powodu pandemii przerwali parafialne katechezy przedmałżeńskie mogą je uzupełnić uczestnicząc w wybranych tematach.

4. Udział w katechezach narzeczonych zostanie potwierdzony imiennym zaświadczeniem po zweryfikowaniu obecności na poszczególnych sesjach.

5. Zaświadczenia ukończenia katechez przedmałżeńskich zostaną przesłane w ciągu tygodnia od zakończenia cyklu spotkań na adres pocztowy podany w zgłoszeniu.

5. Czas trwania katechezy od 60 do 90 minut.

6. Narzeczeni mogą logować się na platformę z jednego urządzenia lub każdy osobno.

7. Uczestnicy są zobowiązani w czasie spotkania do zapewnienia sobie warunków lokalowych bez obecności osób trzecich oraz innych zakłóceń utrudniających uczestnictwo w spotkaniu.

8. Uczestnictwo w spotkaniu online jest możliwe po spełnieniu wymogów technicznych:
- dostęp do smartfonu lub komputera (stacjonarnego, laptopa, tableta) umożliwiającego transmisję w czasie rzeczywistym głosu i obrazu video.
- połączenie w/w urządzenia z siecią internet o wystarczających parametrach umożliwiających płynną transmisje głosu i obrazu video. (min 10MB/s)

9. Zgłoszenie wymaga zgody zawartej w formularzu zgłoszeniowym na udostępnienie swojego wizerunku oraz wymaganych danych osobowych w procesie rejestracji i ewidencji uczestników.

10. Spotkania nie mogą być nagrywane zarówno przez prowadzących i uczestników.

10. Prosimy o wpłacenie ofiary na pokrycie kosztów organizacji nauk w wysokości 60 zł od pary na konto:
Duszpasterstwo Rodzin Diecezji Gliwickiej
Bank Pekao S.A. I O/ Gliwice nr konta: 78 1240 1343 1111 0010 0621 2620
w tytule wpłaty prosimy o wpisanie nazwisk uczestników

11. Zgłoszenie uczestnictwa poprzez formularz. Ilość miejsc ograniczona.