Diecezjalna Poradnia Życia Rodzinnego

Dyżuruje pani

mgr Katarzyna Kamińska – Jurkiewicz
Diecezjalny Doradca Życia Rodzinnego
teolog specjalizacji:
poradnictwo rodzinne;
dyplomowany nauczyciel naturalnej,
wielowskaźnikowej metody planowania rodziny

Każda ŚRODA
(za wyjątkiem dni wolnych od pracy)

OD GODZ.14.ooDO20.oo

Rejestracja telefoniczna wymagana
w trakcie dyżurów pod nr tel.
032 335 11 04 wew. 23

 

Dyżuruje pan

mgr Michał Jurkiewicz
Interwent kryzysowy, Mediator
 dyplomowany mediator,  interwent kryzysowy, 
Diecezjalny Doradca Życia Rodzinnego, 
dyplomowany instruktor i nauczyciel metody wielowskaźnikowej rozpoznawania płodności (podwójnego sprawdzania). Konsultacje są udzielane bezpłatnie natomiast mediacje 
i pomoc długoterminowa są odpłatne na podstawie 
indywidualnie zawartego kontraktu z uwzględnieniem sytuacji finansowej osoby.

Każdy WTOREK
(za wyjątkiem dni wolnych od pracy)

OD GODZ. 18.oo DO 20.oo

Rejestracja telefoniczna wymagana
w trakcie dyżurów  pod nr tel.
032 335 11 04 wew. 23 lub 507 38 99 48

Zakres udzielanej pomocy

  • kryzys małżeński, rodzinny, osobisty,
  • motywacja do zmian w swoim życiu – psychoedukacja,
  • poradnictwo małżeńskie i rodzinne,
  • nauka prawidłowej komunikacji,
  • mediacje małżeńskie i rodzinne,
  • nauka metody rozpoznawania płodności,
  • prowadzenie zajęć dla uczniów i studentów o tematyce: płciowości, czystości, odpowiedzialnego rodzicielstwa, prorodzinnej
  • prowadzenie warsztatów profilaktycznych przeciwdziałania: rozpadom małżeństw, przemocy w rodzinie, marginalizacji społecznej