Neokatechumenat

Z listu „Ogniqualvolta” JEGO ŚWIĄTOBLIWOŚCI PAPIEŻA JANA PAWŁA II


„Ilekroć Duch Święty wzbudza w Kościele impulsy do większej wierności Ewangelii,
kwitną nowe charyzmaty, które ukazują te rzeczywistości oraz nowe instytucje,
które wprowadzają je w życie. 

Tak było po Soborze Trydenckim i po Soborze Watykańskim II. 
Wśród rzeczywistości zrodzonych przez Ducha Świętego 
w naszych czasach znajdują się  Wspólnoty Neokatechumenalne,
 
zapoczątkowane przez Pana Kiko Argüello
i przez Panią Carmen Hernandez (Madryt, Hiszpania), których skuteczność
 
dla odnowy życia chrześcijańskiego bywała honorowana 
przez mojego poprzednika Pawła VI jako owoc Soboru:
 
„Ileż radości i nadziei dajecie nam waszą obecnością i waszą działalnością. (…) 
żyć tym przebudzeniem i rozwijać je, jest tym co nazywacie pewną formą 
« pochrzcielną, która będzie mogła odnowić
 
w dzisiejszych wspólnotach chrześcijańskich te oznaki dojrzałości i pogłębienia, 
które w Kościele pierwotnym były realizowane w okresie przygotowania do Chrztu”.  

Wspólnoty te ukazują w parafiach znak Kościoła misyjnego 
i starają się otworzyć drogę do ewangelizacji tych, 
co prawie porzucili życie chrześcijańskie, ofiarując im itinerarium typu  katechumenalnego, 
które przebiega te wszystkie etapy, jakie w Kościele pierwotnym przechodzili katechumeni, 
zanim otrzymali sakrament Chrztu;  
przybliża ich ponownie do Kościoła i do Chrystusa. To właśnie głoszenie Ewangelii, dawanie świadectwa w małych wspólnotach i sprawowanie Eucharystii w grupach są środkami,
które pozwalają członkom (wspólnot) oddać się posłudze odnowy Kościoła. […]

 

Strona Oficjalna Drogi Neokatechumenalne

Statut po polsku

 

Spotkania NEOKATECHUMENATU:

Liturgie Słowa godz. 19.oo
wtorek – II wspólnota
środa – I i III wspólnota
Eucharystia: sobota, godz. 19.oo


Kapłan odpowiedzialny: ks. inf. Konrad Kołodziej
Odpowiedzialny świecki: Jerzy Płonka tel. 794-377-850