Chór Katedralny

.

Celem Chóru Katedralnego jest oprawa muzyczna diecezjalnych 
i parafialnych uroczystości.
Modlitwa przez śpiew.

 

Chór prowadzi Pani Krystyna Krzyżanowska -Łoboda

Próby chóru Katedralnego odbywają się w poniedziałki i piątki, 
w godz. 19:00 – 20:30,

w Sali Centrum Edukacyjnego im. Św. Jana Pawła II 
przy Katedrze Gliwickiej.

 

 

Początki istnienia Chóru przy parafii św. Ap. Piotra i Pawła związane są z pierwszym organistą, a zarazem chórmistrzem parafii – Kurtem Matzkerem, synem kantora, nauczyciela i kompozytora z Polkowic k. Głogowa
(ur. 1 listopada 1885 r., zm. 17 września 1944 w Gliwicach).
 
Swoją działalność rozpoczął on 1 września 1909 r.,
w rok po ustanowieniu parafii. Wtedy powstał też pierwszy chór parafialny, najpierw męski, potem żeński, wreszcie duży chór mieszany. Dopiero jednak 28 sierpnia 1911 r. proboszcz podpisał stała umowę o pracę z młodym, aczkolwiek dobrze wykształconym i utalentowanym organistą (wykształcenie zdobył w latach 1901-1906, studiując najpierw we wrocławskim konserwatorium, a później muzykę kościelną w Ratyzbonie).

W tym też roku zostało założone przy parafii, prężnie działające przez następne lata, Towarzystwo św. Cecylii (Cäcilienverein St. Peter-Paul in Gleiwitz). 
Na podstawie spisanego w języku niemieckim statutu wnioskować można,
 
że Towarzystwo istniało już 15 września 1911r.

Kurt Matzker sam był również kompozytorem muzyki kościelnej, a jego liczne utwory były chętnie wykonywane przez chóry wielu kościołów. W jubileuszowym koncercie z okazji 25–lecia istnienia chóru parafialnego w 1934r wykonano kompozycje Matzkera, m. in.: offertorium In te speravi, Domine na chór męski, motet Erde Jauchzeoraz Jubel Messe – Mszę pochwalną na cześć patronów kościoła,  św. Ap. Piotra i Pawła – na chór, orkiestrę smyczkową i dętą. Warto zauważyć, że ta msza – jak klamra – spina stuletnią działalność Chóru, bowiem z okazji jubileuszu została ona przez obecny skład zespołu utrwalona na płycie CD.

Po śmierci K. Matzkera w 1944 r. i zakończeniu II wojny światowej, wskutek ogromnych zmian społecznych i politycznych, życie muzyczne w gliwickiej parafii nie było już tak bogate, jak dotąd. 
Był nawet czas, kiedy chór przestał istnieć, ponieważ zmieniały się osoby odpowiedzialne za muzykę kościelną, wielu chórzystów opuściło Gliwice, a wiele nut, uznanych jako „poniemieckie”, zniszczono. Nadal jednak chór prowadzili organiści:
 
w latach 1945–1947
 Jakub Kolano, zaś od 1947 do 1954 r. Paweł Morgała.

W 1954 r. chór przejął nowy organista, Tadeusz Klonowski, który przygotował m.in. oprawę muzyczną uroczystości odpustowej ku czci św. Ap. Piotra i Pawła, przez chór 
i orkiestrę, w dniu 24 czerwca 1955r. Później chór prowadził jeszcze organista
 
z gliwickiego kościoła św. Bartłomieja, 
Alfons Puscher.

Z początku 1959r. znajdujemy w Kronice Parafialnej następujący zapis: „Chór mieszany w naszej parafii ma bardzo bogate tradycje, wielkie zasługi i poważne osiągnięcia. Ponieważ ostatnio liczba członków poważnie zmalała,
ks. dziekan Jan Maruszczak zaapelował do wiernych, ażeby zasilili szeregi chóru, 
który prowadzić będzie dyrygent Operetki Śląskiej – znakomity muzyk i znawca śpiewu kościelnego – p. dyrektor 
Antoni Popiałkiewicz”.

W tym miejscu warto nadmienić, ze od początku istnienia Chór jest otoczony opieką duszpasterską oraz mecenatem finansowanym przez kolejnych proboszczów gliwickiej parafii, a także delegowanych przez nich księży – opiekunów chóru.

Wśród najważniejszych duszpasterzy minionego stulecia należy wyróżnić:

 • ks. Prałat Józef Jagło, pierwszego proboszcza w latach 1908–1949, który był człowiekiem niezwykle pracowitym i aktywnym zarówno w sprawach Kościoła, 
  jak i społecznych;
 • ks. Infułata Konrada Kołodzieja, proboszcza w latach 1978–2010, dzięki któremu 
  Chór przekształcił się w Chór Katedralny, rozwinął skład i repertuar, otrzymał nowe stroje oraz wyposażenie „chóru muzycznego” – czyli miejsca, w którym wykonuje muzykę w czasie liturgii – i wiele innych,
 • ks. dr. Franciszka Koeniga, diecezjalnego referenta ds. muzyki kościelnej diecezji gliwickiej, który od 2007 r. troszczy się o właściwy dobór oraz jakość 
  repertuaru Chóru Katedralnego,

Ważnym etap historii Chóru parafii św. Ap. Piotra i Pawła rozpoczął się w 1966 r., 
wraz z przybyciem nowego organisty: Wacława Różaka, który – odpowiadając na wolę ks. proboszcza 
Feliksa Świdra – wraz
z ks. wikariuszem 
Józefem Kampką, reaktywował chór parafialny (jak podaje Kronika Parafialna chór liczył wówczas 25 osób).

W połączeniu z chórami diecezji opolskiej zespół śpiewał podczas Nieszporów 
z udziałem Jana Pawła II na Górze św. Anny, w dniu 21 czerwca 1983 r. Jeszcze
 
raz Chór wziął udział w spotkaniu z Ojcem Świętym – tym razem wraz z chórzystami młodej diecezji gliwickiej, na lotnisku w Gliwicach – 15 i 17 czerwca 1999r.

W latach 80–tych akompaniatorem zespołu został syn dyrygenta, Wojciech Różak, 
który – jako absolwent klasy organów Akademii Muzycznej w Katowicach – pełni obecnie funkcję w kościele MB z Lourdes w Zurichu, prowadzi działalność koncertową w Europie i USA oraz od 1992 r. jest dyrektorem Międzynarodowego Festiwalu 
Dni Muzyki Organowej w Gliwicach.

W Chórze swoją muzyczną karierę rozpoczął również wybitny polski muzyk – Stanisław Soyka.

Doniosłym wydarzeniem w działalności chóru było utworzenie 25 marca 1992 r. diecezji gliwickiej i podniesienie kościoła parafialnego św. A. Piotra i Pawła do godności katedry.

W 2003 r. Chór został przyjęty do Okręgu Gliwicko–Zabrzańskiego Polskiego – 
a obecnie Śląskiego – Związku Chórów i Orkiestr.

W 2005 r. zespół brał udział w I Ogólnopolskim Zlocie Chórów i Orkiestr w Licheniu.

We wrześniu 2006r. organista katedralny i dyrygent chóru obchodził 40–lecie pracy 
w kościele św. Ap. Piotra i Pawła. Z tej okazji otrzymał dyplom Biskupa Gliwickiego
 
za wzorową i długoletnią pracę na rzecz parafii. W tym samym roku został również odznaczony Złotą Honorową Odznaką PZCHiO za zasługi dla ruchu muzycznego.
 
Z dniem 1 października 2006 r. Wacław Różak przeszedł na emeryturę.

Bogate tradycje muzyczne zespołu kontynuuje Chór Katedralny, który po reorganizacji 
i poszerzeniu składu prowadzi od lutego 2007 r. prof. dr hab. szt. muz.
 Krystyna Krzyżanowska–Łoboda, absolwentka i prof. Akademii Muzycznej w Katowicach 
i Podyplomowego Studium Emisji Głosu w Akademii Muzycznej w Bydgoszczy. Prowadziła liczne zespoły, m.in. Chór Męski „Echo” w Katowicach, Zespół Kameralny „Canticorum” w Gliwicach, Chór Mieszany „Ogniwo” w Katowicach, Chór Państwowej Filharmonii Śląskiej (jako asystent dyrygenta chóru)
czy Akademicki Chór Politechniki Śląskiej. Założyła i prowadzi Akademicki Zespół Muzyczny Politechniki Śląskiej, z którym zdobyła liczne nagrody i wyróżnienia.
 
Za swoją pracę artystyczną została uhonorowania licznymi odznaczeniami.
 
Jest ponadto Dyrektorem Artystycznym Gliwicko–Zabrskiego Okręgu ŚlZChiO.
Pod dyrekcją
 Krystyny Krzyżanowskiej–Łobody Chór Katedralny opracował następujący repertuar:

 1. Msze
  1. Missa brevis – J. Świdra,
  2. Missa Mariae Virginis – M. Filke’go,
  3. Missa brevis Nr 7 Ch. Gounoda
  4. Missa Pastorale I. Reimanna
  5. St. Paulus Messe J. Grubera
  6. Missa Solemnis in C I. Reimanna
  7. Missa secunda H.L. Hasslera
  8. Msza w języku polskim F. Szuberta
  9. Missa brevis S. Kwiatkowskiego

Missa brevis in B W.A. Mozarta (KV 275)

Jubel Messe K.Matzkera

Msza świętokszyska J. Maklakiewicza

Missa brevis A. Lotti’ego

 1. Ważniejsze utwory a capella i wokalno–instrumentalne
  1. Alleluja z oratorium Mesjasz G.F Händla (w jęz. angielskim i polskim),
  2. Panis Angelikus – C. Francka,
  3. Jesus, bleibet meine Freude J.S. Bacha
  4. Tota pulchra est Maria G.G. Gorczyckiego
  5. Gloria  A. Vivaldiego
  6. Nieszpory I. Reimanna
  7. Litaniae Laurentane I. Remanna
  8. Transemus J. Schnabla
  9. Quem vidistis pastores I. Reimanna

Parce Domine F. Nowowiejskiego

Ubi caritas M. Durufle

Stabat Mater Z. Kodály’ego

Oto drzewo Krzyża S. Moniuszki

Adoramus Te, Christe Q Gaspariniego

Stacje Bożego Ciała A. E Gruberskiego

Ponadto Chór Katedralny wykonuje ponad 160 utworów okolicznościowych na wszystkie okresy roku liturgicznego oraz kilkanaście pieśni ludowych.

W pracy dyrygenta Krystyna Krzyżanowska–Łoboda współpracuje 
Anną Płocicą oraz Patrycją Cisło.

Bogdan Stępień – absolwent Archidiecezjalnego Studium Organistowskiego w Łodzi oraz Instytutu Muzykologii KUL w klasie organów specjalnych dr Jadwigi Kowalckiej. Uczestnik wielu kursów interpretacji muzyki organowej.

Od października 2006 r. główny organista katedry pw. Św. Ap. Piotra i Pawła 
w Gliwicach.

Członek Diecezjalnej Komisji odbioru Organów oraz wykładowca Studium Muzyki Kościelnej i Diecezjalnej Szkoły Organistowskiej II stopnia w Gliwicach. Współpracuje 
z Chórem Katedralnym, z gliwickimi chórami połączonymi oraz  z Polską Federacją Pueri Cantores. Członek Stowarzyszenia Polskich Muzyków Kościelnych oraz członek redakcji nowego Chorału do modlitewnika i śpiewnika „Droga do nieba”. Autor wielu publikowanych w różnych źródłach opracowań harmonicznych. Opracował autorski zbiór: 
Psallite Domino Sapienter. Od października 2010 r. student Akademii Muzycznej im. K. Lipińskiego we Wrocławiu w klasie organów dr hab. Piotra Rojka.

Organizacją pracy zespołu, przygotowaniem prób, koncertów oraz naboru do chóru zajmuje się Prezes Chóru Katedralnego, którym od 2003 r. jest Antoni Trzeja (ur. w 1943 r. w Górnikach). Od 16 roku życia śpiewa w chórach: najpierw w chórze parafialnym 
w Stolarzowicach, zaś od 1973 r. w chórze parafii św. Ap. Piotra i Pawła w Gliwicach. Obecnie śpiewa również w chórze Cantabile w Łabędach.

Duchowym opiekunami chóru po reaktywacji byli:

 • Ksiądz Adam Kozak (2007-2010)
 • Ksiądz Rafał Grunert (2010-2011)
 • Ksiądz Artur Ochamnn (2011-2013)

Obecnym opiekunem duchowym jest ksiądz Adam Fabiańczyk.

 

Z Chórem związane są często historie całych rodzin i pokoleń, jak rodzina Sojków, rodzina Kalla, rodzina Magosz, rodzina Mizerny, rodzina Grylicki.

Skład Chóru Katedralnego:

Sopran Alt Tenor Bas
Cisło Jolanta

Dobosz Julia

Dymitruk-Potoniec Weronika

Eberle Halina

Firlejczyk Katarzyna

Frejno Cecylia

Frejno Patrycja

Golda Natalia

Kłusek Anna

Kłusek Ewa

Komornicka Anna

Kordek Katarzyna

Kroemeke Danuta

Lubina Maria

Marinow Inez

Mazurek Jadwiga

Mizerny Barbara

Paray Jadwiga

Płonka Maria

Pyzik Irena

Schwarz Joanna

Siemianowska Maria

Czaplińska Cecylia

Drążczak Jadwiga

Golenia Jadwiga

Herman Tekla

Kapko Barbara

Kasperczyk Bożena

Kobielaska Urszula

Koligot Ewa

Komornicka Ewa

Mrozowska Barbara

Stępień Joanna

Suchan Jadwiga

Taranek Maria

Twardzik Krystyna

Wandycz Łucja

Wąs Barbara

Bartkiewicz Zdzisław

Brogowski Marian

Dziemba Leszek

Majeran Krzysztof

Mrozowski Zbigniew

Płonka Izydor

Trzeja Antoni

Aleszczyk Marek

Dworzecki Kazimierz

Głuszko Piotr

Grylicki Stanisław

Kopczowski Kazimierz

Mianecki Jan

Paruzel Edward

Uszyński Jan