Uncategorized

Centrum Pieczy Zastępczej i Wspierania Rodziny w Gliwicach

Posted on

Dzień Dobry,             Na terenie Gliwic znajduje się wiele dzieci, które zostały osierocone, porzucone lub odebrane rodzicom, dlatego Centrum Pieczy Zastępczej i Wspierania Rodziny w Gliwicach pilnie poszukuje małżeństw, rodzin z dziećmi lub osób samotnych, które chciałyby zaopiekować się tymi dziećmi jako rodzina zastępcza.             Domy Dziecka nie są w stanie zapewnić dzieciom miłości rodziców […]

Uncategorized

szkolenie „RODO W PRAKTYCE”

Posted on

17 kwietnia od godziny 9 W Centrum Edukacyjnym Jana Pawła II w Gliwicach odbędzie się szkolenie „RODO W PRAKTYCE” – panel dyskusyjny, którego celem jest uzyskanie praktycznej wiedzy jak dostosować firmę, organizację a także związek wyznaniowy (np parafię) do przepisów RODO Koszt uczestnictwa 300 zł. Zapisy pod adresem biuro@pajeczyna.biz Więcej informacji pod adresem http://inspektor-gliwice.pl/

Uncategorized

Seminarium na temat światopoglądu opartego na prawdzie Biblijnej.

Posted on

Dla kogo to seminarium ? Jest to świecka inicjatywa o charakterze edukacyjnym o wymiarze semestralnego wykładu akademickiego (30 go- dzin). Celem seminarium jest dokonanie możliwie szerokiego przeglądu dziedzin życia i skonfrontowanie ich z prawdą przekazaną w Biblii. Semina- rium nie ma charakteru ściśle teologicznego, ale raczej jest nakierowane na przeglądowe omówienie wszystkich dziedzin, które składają […]

Uncategorized

Chiny – szansa, czy zagrożenie? 24 luty 2018 godzina 17:00

Posted on

Poniżej orientacyjny plan spotkania: 17:00 – Rozpoczęcie spotkania – przywitanie gości, krótkie wprowadzenie 17:15 – Projekcja pierwszego filmu „W imię Konfucjusza”. 18:10 – 18:30 – Przerwa 18:30 – Projekcja drugiego filmu „Trudno uwierzyć”. 19:25 – 19:40 – Projekcja komentarza p. Hanny Shen 19:40 – 20:15 Dyskusja i zakończenie​