KALENDARIUM 2018

GRUDZIEŃ 2018

1 Sobota 07.30 – 20.30 – Konferencja modlitwa o uzdrowienie

19.00 – 21.00 – Neokatechumenat

2 Niedziela 08.00 – 14.00 – Konferencja modlitwa o uzdrowienie

17.00 – 19.30 – spotkanie modlitewne wspólnoty „Alleluja”

3 Poniedziałek 09.00 – 12.00 – Dyżur Księdza Egzorcysty

13.00 – 19.00 – Poradnia psychologiczna

16.00 – 17.00 – trening – p. Alicja

17.00 – 20.00 – Akademia Tańca Salake

17.30 – 19.00 – Kurs Tańca izraelskiego

18.30 – 20.30 – Próba Chóru Katedralnego

4 Wtorek 09.00 – 14.00 – DPŻR

16.45 – 17.30 – Sensoplastyka

16.30 – 18.30 – Akademia Tańca Salake

17.00 – 18.00 – Poradnictwo Prawne (SRK)

17.00 – 21.00 – DPŻR (nauczyciel NPR oraz Mediator)

19.00 – 20.30 – Kurs przedmałżeński

19.00 – 21.00 – Neokatechumenat

5 Środa 14.00 – 20.00 – DPŻR (dyżur nauczyciela NPR i Mediatora )

16.00 – 17.30 – Warsztaty Teatru Karola

16.00 – 18.00 – SEKRETARIAT (ks. Robert Chudoba)

16.45 – 17.30 – Sensoplastyka

19.00 – 21.00 – Neokatechumenat

6 Czwartek 09.00 – 13.00 – Dyżur Księdza Egzorcysty

09.00 – 14.00 – Poradnictwo Rodzinne

14.00 – 19.00 – Dyżur Księdza Egzorcysty

16.45 – 17.30 – Sensoplastyka

17.00 – 21.00 – Kurs ewangelizacyjny „Alpha”

7 Piątek 09.00 – 17.00 – Dyżur Poradni rodzinnej

17.00 – 19.00 – Doradca dla narzeczonych

16.30 – 18.30 – Akademia Tańca Salake

16.45 – 17.30 – Sensoplastyka

19.00 – 20.30 – Próba Chóru Katedralnego

8 Sobota 09.00 – 15.30 – Warsztaty dla Małżeństw

11.30 – 13.00 – Spotkanie dla Szafarzy

19.00 – 21.00 – Neokatechumenat

9 Niedziela 16.00 – 18.00 – Koncert Świąteczny AT Salake 

17.00 – 19.30 – spotkanie modlitewne wspólnoty „Alleluja”

10 Poniedziałek 09.00 – 12.00 – Dyżur Księdza Egzorcysty

13.00 – 19.00 – Poradnia psychologiczna

16.00 – 17.00 – trening – p. Alicja

17.00 – 20.00 – Akademia Tańca Salake

17.30 – 19.00 – Kurs Tańca izraelskiego

18.30 – 20.30 – Próba Chóru Katedralnego

11 Wtorek 09.00 – 14.00 – DPŻR

16.45 – 17.30 – Sensoplastyka

16.30 – 18.30 – Akademia Tańca Salake

17.00 – 18.00 – Poradnictwo Prawne (SRK)

17.00 – 21.00 – DPŻR (nauczyciel NPR oraz Mediator)

19.00 – 20.30 – Kurs przedmałżeński

19.00 – 21.00 – Neokatechumenat

12 Środa 14.00 – 20.00 – DPŻR (dyżur nauczyciela NPR i Mediatora )

16.00 – 17.30 – Warsztaty Teatru Karola (Agata Wieczorek)

16.00 – 18.00 – SEKRETARIAT (ks. Robert Chudoba)

16.00 – 20.00 – Konferencja Klimaktyczna – Instytut Globalizacji

16.45 – 17.30 – Sensoplastyka

19.00 – 21.00 – Neokatechumenat

13 Czwartek 09.00 – 13.00 – Dyżur Księdza Egzorcysty

09.00 – 14.00 – Poradnictwo Rodzinne

14.00 – 19.00 – Dyżur Księdza Egzorcysty

16.45 – 17.30 – Sensoplastyka

17.00 – 21.00 – Kurs ewangelizacyjny „Alpha”

14 Piątek 09.00 – 17.00 – Dyżur Poradni rodzinnej15.30 – 19.30 – Dyżur Portiera

16.30 – 18.30 – Akademia Tańca Salake

16.45 – 17.30 – Sensoplastyka

17.00 – 19.00 – Doradca dla narzeczonych – (1 i 3 piątek – Poradnia Psychoterapii 2 i 4 piątek Doradca dla Narzeczonych)

19.00 – 20.30 – Próba Chóru Katedralnego

15 Sobota  

10.00 – 12.30 – Spotkanie opłatkowe dla osób Konsekrowanych – s. 7

07.45 – 20.00 – Kurs biblijny – aula, i reszta pomieszczeń (s. 4 przedszkole)– (służba pilnuje porządku w obiekcie, w WC – uprasza się o przemycie na koniec WC aby mogły być czyste na niedzielę!!!) – SZATNIA SAMI!!!

19.00 – 21.00 – Neokatechumenat – EUCHARYSTIA – sala 7

19.00 – 21.00 – Neokatechumenat – EUCHARYSTIA – sala 5-6

16 Niedziela 17.00 – 19.30 – spotkanie modlitewne wspólnoty „Alleluja”
17 Poniedziałek 09.00 – 12.00 – Dyżur Księdza Egzorcysty

13.00 – 19.00 – Poradnia psychologiczna

16.00 – 17.00 – trening – p. Alicja

17.00 – 20.00 – Akademia Tańca Salake

17.30 – 19.00 – Kurs Tańca izraelskiego

18.30 – 20.30 – Próba Chóru Katedralnego –  (p. Krystyna Krzyżanowska-Łoboda)

18 Wtorek 09.00 – 14.00 – DPŻR

16.45 – 17.30 – Sensoplastyka

16.30 – 18.30 – Akademia Tańca Salake

17.00 – 18.00 – Poradnictwo Prawne

17.00 – 21.00 – DPŻR (nauczyciel NPR oraz Mediator)

19.00 – 20.30 – Kurs przedmałżeński

19.00 – 21.00 – Neokatechumenat

19 Środa 14.00 – 16.00 – konferencja firmy Valmet Automotion

14.00 – 20.00 – DPŻR (dyżur nauczyciela NPR i Mediatora )

16.00 – 17.30 – Warsztaty Teatru Karola (Agata Wieczorek)

16.00 – 18.00 – SEKRETARIAT (ks. Robert Chudoba)

16.45 – 17.30 – Sensoplastyka

19.00 – 21.00 – Neokatechumenat

20 Czwartek 09.00 – 13.00 – Dyżur Ks.iędza Egzorcysty

09.00 – 14.00 – Poradnictwo Rodzinne

14.00 – 19.00 – Dyżur Księdza Egzorcysty

16.45 – 17.30 – Sensoplastyka

17.00 – 21.00 – Kurs ewangelizacyjny „Alpha”

21 Piątek 09.00 – 17.00 – Dyżur Poradni rodzinnej

16.30 – 18.30 – Akademia Tańca Salake

16.45 – 17.30 – Sensoplastyka

17.00 – 19.00 – Doradca dla narzeczonych – (1 i 3 piątek – Poradnia Psychoterapii 2 i 4 piątek Doradca dla Narzeczonych

19.00 – 20.30 – Próba Chóru Katedralnego

22 Sobota  

 19.00 – 21.00 – Neokatechumenat – EUCHARYSTIA

 

23 Niedziela 17.00 – 19.30 – spotkanie modlitewne wspólnoty „Alleluja”
24 Poniedziałek Wigilia Bożego Narodzenia
25 Wtorek Boże Narodzenie
26 Środa Drugi dzień Świąt
27 Czwartek 09.00 – 13.00 – Dyżur Księdza Egzorcysty

09.00 – 14.00 – Poradnictwo Rodzinne

14.00 – 19.00 – Dyżur Księdza Egzorcysty

16.45 – 17.30 – Sensoplastyka  – ODWOŁANE!

17.00 – 21.00 – Kurs ewangelizacyjny „Alpha”

28 Piątek 09.00 – 17.00 – Dyżur Poradni rodzinnej

16.45 – 17.30 – Sensoplastyka – ODWOŁANE!

17.00 – 19.00 – Doradca dla narzeczonych – (1 i 3 piątek – Poradnia Psychoterapii 2 i 4 piątek Doradca dla Narzeczonych

19.00 – 20.30 – Próba Chóru Katedralnego

29 Sobota 19.00 – 21.00 – Neokatechumenat – EUCHARYSTIA
30 Niedziela 16.00 – 18.00 – Koncert świąteczny Chóru z Ostropy