KALENDARIUM 2019

STYCZEŃ 2019

1

Wtorek

NOWY  ROK 2019

2

Środa

14.00 – 20.00 – DPŻR (dyżur nauczyciela NPR i Mediatora )

16.00 – 17.30 – Warsztaty Teatru Karola (Agata Wieczorek)

16.00 – 18.00 – SEKRETARIAT (ks. Robert Chudoba)

16.45 – 17.30 – Sensoplastyka

19.00 – 21.00 – Neokatechumenat

3

Czwartek

09.00 – 13.00 – Dyżur Księdza Egzorcysty

09.00 – 14.00 – Poradnictwo Rodzinne 

14.00 – 19.00 – Dyżur Księdza Egzorcysty 

16.45 – 17.30 – Sensoplastyka 

17.00 – 21.00 – Kurs ewangelizacyjny „Alpha”

4

Piątek

09.00 – 17.00 – Dyżur Poradni rodzinnej 

17.00 – 19.00 – Doradca dla narzeczonych 

16.30 – 18.30 – Akademia Tańca Salake

16.45 – 17.30 – Sensoplastyka

19.00 – 20.30 – Próba Chóru Katedralnego

5

Sobota

19.00 – 21.00 – Neokatechumenat – EUCHARYSTIA

6

Niedziela

15.30 – 17.00 – kolędowanie 

17.00 – 19.30 – spotkanie modlitewne wspólnoty „Alleluja”

7

Poniedziałek

09.00 – 12.00 – Dyżur Księdza Egzorcysty 

13.00 – 19.00 – Poradnia psychologiczna 

16.00 – 17.00 – trening 

17.00 – 20.00 – Akademia Tańca Salake 

17.30 – 19.00 – Kurs Tańca izraelskiego 

18.30 – 20.30 – Próba Chóru Katedralnego 

8

Wtorek

09.00 – 14.00 – DPŻR 

16.45 – 17.30 – Sensoplastyka

17.00 – 18.00 – Poradnictwo Prawne (SRK)

17.00 – 21.00 – DPŻR (nauczyciel)

19.00 – 21.00 – Neokatechumenat

9

Środa

14.00 – 20.00 – DPŻR (dyżur nauczyciela NPR i Mediatora )

16.00 – 20.00 – próby i koncert wokalny 

16.00 – 17.30 – Warsztaty Teatru Karola (Agata Wieczorek) 

16.00 – 18.00 – SEKRETARIAT (ks. Robert Chudoba)

16.45 – 17.30 – Sensoplastyka

19.00 – 21.00 – Neokatechumenat

10

Czwartek

09.00 – 14.00 – Konkurs biblijny 

09.00 – 13.00 – Dyżur Księdza Egzorcysty 

09.00 – 14.00 – Poradnictwo Rodzinne 

14.00 – 19.00 – Dyżur Księdza Egzorcysty 

16.45 – 17.30 – Sensoplastyka 

17.00 – 21.00 – Kurs ewangelizacyjny „Alpha” 

19.00 – 21.00 – Neokatechumenat

11

Piątek

09.00 – 17.00 – Dyżur Poradni rodzinnej 

17.00 – 19.00 – Doradca dla narzeczonych 

16.45 – 17.30 – Sensoplastyka

19.00 – 20.30 – Próba Chóru Katedralnego 

17.00 – 20.30 – przygotowanie do Kursu Biblijnego 

12

Sobota

07.45 – 20.00 – Kurs biblijny 

19.00 – 21.00 – Neokatechumenat

13

Niedziela

16.00 – 19.00 – spotkanie świąteczne Środowisk Twórczych – Koncert Altra Volta

17.00 – 19.30 – spotkanie modlitewne wspólnoty „Alleluja” 

14

Poniedziałek

09.00 – 12.00 – Dyżur Księdza Egzorcysty 

13.00 – 19.00 – Poradnia psychologiczna

16.00 – 17.00 – trening 

17.00 – 20.00 – Akademia Tańca Salake 

17.30 – 19.00 – Kurs Tańca izraelskiego 

18.30 – 20.30 – Próba Chóru Katedralnego

15

Wtorek

09.00 – 14.00 – DPŻR 

16.45 – 17.30 – Sensoplastyka 

17.00 – 18.00 – Poradnictwo Prawne (SRK)

17.00 – 21.00 – DPŻR (nauczyciel NPR oraz Mediator

19.00 – 21.00 – Neokatechumenat

16

Środa

14.00 – 20.00 – DPŻR (dyżur nauczyciela NPR i Mediatora )

16.00 – 17.30 – Warsztaty Teatru Karola (Agata Wieczorek)

16.00 – 18.00 – SEKRETARIAT (ks. Robert Chudoba)

16.45 – 17.30 – Sensoplastyka

19.00 – 21.00 – Neokatechumenat

17

Czwartek

09.00 – 13.00 – Dyżur Księdza Egzorcysty 

09.00 – 14.00 – Poradnictwo Rodzinne 

14.00 – 19.00 – Dyżur Księdza Egzorcysty 

16.45 – 17.30 – Sensoplastyka 

17.00 – 21.00 – Kurs ewangelizacyjny „Alpha” 

19.00 – 21.00 – Neokatechumenat

18

Piątek

09.00 – 17.00 – Dyżur Poradni rodzinnej 

16.45 – 17.30 – Sensoplastyka 

17.00 – 19.00 – Doradca dla narzeczonych – (1 i 3 piątek – Poradnia Psychoterapii 2 i 4 piątek Doradca dla Narzeczonych

19.00 – 20.30 – Próba Chóru Katedralnego – (p. Krystyna Krzyżanowska-Łoboda)

19

Sobota

09.00 – 15.00 – warsztaty dla małżeństw:  „Konflikt małżeński i co dalej…”

19.00 – 21.00 – Neokatechumenat

20

Niedziela

17.00 – 19.30 – spotkanie modlitewne wspólnoty „Alleluja”

21

Poniedziałek

09.00 – 12.00 – Dyżur Księdza Egzorcysty 

13.00 – 19.00 – Poradnia psychologiczna 

16.00 – 17.00 – trening 

17.00 – 20.00 – Akademia Tańca Salake 

17.30 – 19.00 – Kurs Tańca izraelskiego 

18.30 – 20.30 – Próba Chóru Katedralnego –  (p. Krystyna Krzyżanowska-Łoboda)

22

Wtorek

09.00 – 14.00 – DPŻR

16.45 – 17.30 – Sensoplastyka 

17.00 – 18.00 – Poradnictwo Prawne 

17.00 – 21.00 – DPŻR (nauczyciel NPR oraz Mediator)

19.00 – 21.00 – Neokatechumenat

23

Środa

14.00 – 20.00 – DPŻR (dyżur nauczyciela NPR i Mediatora )

16.00 – 17.30 – Warsztaty Teatru Karola (Agata Wieczorek)

16.00 – 18.00 – SEKRETARIAT (ks. Robert Chudoba)

18.00 – 20.30 – szkolenie Doradców Życia Rodzinnego 

19.00 – 21.00 – Neokatechumenat

24

Czwartek

09.00 – 13.00 – Dyżur Księdza Egzorcysty 

09.00 – 14.00 – Poradnictwo Rodzinne 

14.00 – 19.00 – Dyżur Księdza Egzorcysty 

16.45 – 17.30 – Sensoplastyka 

17.00 – 21.00 – Kurs ewangelizacyjny „Alpha” 

19.00 – 21.00 – Neokatechumenat

25

Piątek

09.00 – 17.00 – Dyżur Poradni rodzinnej

16.45 – 17.30 – Sensoplastyka 

17.00 – 19.00 – Doradca dla narzeczonych – (1 i 3 piątek – Poradnia Psychoterapii 2 i 4 piątek Doradca dla Narzeczonych) 

19.00 – 20.30 – Próba Chóru Katedralnego – (p. Krystyna Krzyżanowska-Łoboda)

26

Sobota

10.00 – 14.00 – konferencja o Rodzinie 

19.00 – 21.00 – Neokatechumenat 

27

Niedziela

17.00 – 19.30 – koncert świąteczny Carrantuohill 

17.00 – 19.30 – spotkanie modlitewne wspólnoty „Alleluja”

28

Poniedziałek

 

09.00 – 12.00 – Dyżur Księdza Egzorcysty (p.220) (bez portiera)

13.00 – 19.00 – Poradnia psychologiczna (p. 220)

16.00 – 17.00 – trening – p. Alicja, s.7

17.00 – 20.00 – Akademia Tańca Salake -aula

17.30 – 19.00 – Kurs Tańca izraelskiego – s. 7

18.30 – 20.30 – Próba Chóru Katedralnego –  (p. Krystyna Krzyżanowska-Łoboda)

29

Wtorek

09.00 – 14.00 – DPŻR 

16.45 – 17.30 – Sensoplastyka 

17.00 – 18.00 – Poradnictwo Prawne 

17.00 – 21.00 – DPŻR (nauczyciel NPR oraz Mediator

19.00 – 21.00 – Neokatechumenat

30

Środa

14.00 – 20.00 – DPŻR (dyżur nauczyciela NPR i Mediatora )

16.00 – 17.30 – Warsztaty Teatru Karola (Agata Wieczorek) 

16.00 – 18.00 – SEKRETARIAT (ks. Robert Chudoba)

16.45 – 17.30 – Sensoplastyka 

19.00 – 21.00 – Neokatechumenat

31

Czwartek

09.00 – 13.00 – Dyżur Księdza Egzorcysty (p.220) (bez portiera)

09.00 – 14.00 – Poradnictwo Rodzinne – (p. 220)  [jeśli nie ma ks. Janusza] (bez portiera)

14.00 – 19.00 – Dyżur Księdza Egzorcysty (p.220)

16.45 – 17.30 – Sensoplastyka

17.00 – 21.00 – Kurs ewangelizacyjny „Alpha” 

19.00 – 21.00 – Neokatechumenat

1 lut

Piątek

06.00 – 14.00 – spektakle Katolickiego Teatru Edukacji