KALENDARIUM 2018

Kwiecień 2018

 

3 Wtorek 09.00 – 14.00 – DPŻR

17.00 – 18.00 – Poradnictwo Prawne (SRK)

17.00 – 21.00 – DPŻR (nauczyciel NPR oraz Mediator)

19.00 – 20.30 – Kurs przedmałżeński

19.00 – 21.00 – Neokatechumenat

4 Środa 14.00 – 20.00 – DPŻR (dyżur nauczyciela NPR i Mediatora )

16.00 – 17.30 – Warsztaty metodyczne (Agata Wieczorek)

16.00 – 18.00 – SEKRETARIAT (ks. Robert Chudoba)

19.00 – 21.00 – Neokatechumenat

5 Czwartek 09.00 – 13.00 – Dyżur Księdza Egzorcysty

09.00 – 14.00 – Poradnictwo Rodzinne

14.00 – 19.00 – Dyżur Księdza Egzorcysty

16.00 – 19.45 – Akademia Tańca „SALAKE”

16.30 – 18.00 – Sensoplastyka

17.00 – 21.00 – Kurs Ewangelizacyjny Alpha

6 Piątek 09.00 – 17.00 – Dyżur Poradni rodzinnej

10.00 – 13.00 – Warsztaty biblijne – Civitas Christiana

17.00 – 19.00 – Doradca dla narzeczonych

15.30 – 19.00 – Dyżur Portiera

19.00 – 20.30 – Próba Chóru Katedralnego

7 Sobota 09.00 – 13.00 – spotkanie kół misyjnych

19.00 – 21.00 – Neokatechumenat – EUCHARYSTIA

8 Niedziela 17.00 – 19.30 – spotkanie modlitewne wspólnoty „Alleluja”

17.00 – 21.00 – Koncert Uwielbienia dla Zmartwychwstałego

9 Poniedziałek 09.00 – 12.00 – Dyżur Księdza Egzorcysty

13.00 – 19.00 – Poradnia psychologiczna

16.30 – 19.30 – Próba zespołu MISSIO

17.30 – 19.00 – Kurs Tańca izraelskiego

18.30 – 20.30 – Próba Chóru Katedralnego

18.45 – 20.30 – katecheza neokatechumenalna

10 Wtorek 09.00 – 14.00 – DPŻR

17.00 – 18.00 – Poradnictwo Prawne (SRK)

17.00 – 21.00 – DPŻR (nauczyciel NPR oraz Mediator)

19.00 – 20.30 – Kurs przedmałżeński

19.00 – 21.00 – Neokatechumenat

11 Środa 14.00 – 20.00 – DPŻR (dyżur nauczyciela NPR i Mediatora )

16.00 – 17.30 – Warsztaty metodyczne (Agata Wieczorek) – s. 

16.00 – 18.00 – SEKRETARIAT (ks. Robert Chudoba)

18.00 – 20.00 – wykład Polonia Christiana

19.00 – 20.30 – warsztaty dla studentów „Przełamywanie barier”

19.00 – 21.00 – Neokatechumenat

12 Czwartek 09.00 – 13.00 – Dyżur Księdza Egzorcysty

09.00 – 14.00 – Poradnictwo Rodzinne

14.00 – 19.00 – Dyżur Księdza Egzorcysty

16.00 – 19.45 – Akademia Tańca „SALAKE”

17.00 – 21.00 – Kurs Ewangelizacyjny Alpha

16.30 – 18.00 – Sensoplastyka

18.45 – 20.30 – katecheza neokatechumenalna

13 Piątek 09.00 – 17.00 – Dyżur Poradni rodzinnej

17.00 – 19.00 – Doradca dla narzeczonych

19.00 – 20.30 – Próba Chóru Katedralnego

14 Sobota 09.00 – 17.00 – Studium Życia Rodzinnego

19.00 – 21.00 – Neokatechumenat – EUCHARYSTIA –

00.00 – 00.00 – Warsztaty Teatru Karola

15 Niedziela 17.00 – 19.30 – spotkanie modlitewne wspólnoty „Alleluja”
16 Poniedzałek 09.00 – 12.00 – Dyżur Księdza Egzorcysty

13.00 – 19.00 – Poradnia psychologiczna

17.30 – 19.00 – Kurs Tańca izraelskiego

18.30 – 20.30 – Próba Chóru Katedralnego

18.45 – 20.30 – katecheza neokatechumenalna

17 Wtorek 09.00 – 14.00 – DPŻR

08.00 – 16.00 – szkolenie: „RODO w praktyce”

17.00 – 18.00 – Poradnictwo Prawne (SRK)

17.00 – 21.00 – DPŻR (nauczyciel NPR oraz Mediator)

19.00 – 20.30 – Kurs przedmałżeński

19.00 – 21.00 – Neokatechumenat

18 Środa 09.00 – 14.00 – konkurs biblijny Civitas Christiana

14.00 – 20.00 – DPŻR (dyżur nauczyciela NPR i Mediatora )

16.00 – 17.30 – Warsztaty metodyczne (Agata Wieczorek)

16.00 – 18.00 – SEKRETARIAT (ks. Robert Chudoba)

16.30 – 19.30 – Próba zespołu MISSIO

19.00 – 20.30 – warsztaty dla studentów „Przełamywanie barier”

19.00 – 21.00 – Neokatechumenat

19 Czwartek 09.00 – 13.00 – Dyżur Księdza Egzorcysty

09.00 – 14.00 – Poradnictwo Rodzinne

14.00 – 19.00 – Dyżur Księdza Egzorcysty

16.00 – 19.45 – Akademia Tańca „SALAKE”

16.30 – 18.00 – Sensoplastyka

17.00 – 21.00 – Kurs Ewangelizacyjny Alpha

18.45 – 20.30 – katecheza neokatechumenalna

20 Piątek 09.00 – 14.00 – szkolenie LENAX

09.00 – 17.00 – Dyżur Poradni rodzinnej

15.00 – 22.00 – Kurs biblijny

17.00 – 19.00 – Doradca dla narzeczonych

19.00 – 20.30 – Próba Chóru Katedralnego

21 Sobota 07.45 – 19.00 – Kurs biblijny

19.00 – 21.00 – Neokatechumenat – EUCHARYSTIA

22 Niedziela 09.00 – 17.00 – Diecezjalne Spotkanie Rodzin

17.00 – 19.30 – spotkanie modlitewne wspólnoty „Alleluja”

23 Poniedziałek 09.00 – 12.00 – Dyżur Księdza Egzorcysty

13.00 – 19.00 – Poradnia psychologiczna

16.30 – 19.30 – Próba zespołu MISSIO

17.30 – 19.00 – Kurs Tańca izraelskiego

18.30 – 20.30 – Próba Chóru Katedralnego

18.45 – 20.30 – katecheza neokatechumenalna

24 Wtorek 09.00 – 14.00 – DPŻR

17.00 – 18.00 – Poradnictwo Prawne

17.00 – 21.00 – DPŻR (nauczyciel NPR oraz Mediator)

19.00 – 20.30 – Kurs przedmałżeński

19.00 – 21.00 – Neokatechumenat

25 Środa 10.30 – 14.00 – gala konkursu plastycznego

14.00 – 20.00 – DPŻR (dyżur nauczyciela NPR i Mediatora )

16.00 – 17.30 – Warsztaty metodyczne (Agata Wieczorek)

16.00 – 18.00 – SEKRETARIAT (ks. Robert Chudoba)

19.00 – 20.30 – warsztaty dla studentów „Przełamywanie barier”

19.00 – 21.00 – Neokatechumenat

26 Czwartek 09.00 – 13.00 – Dyżur Księdza Egzorcysty (p.220) (bez portiera)

09.00 – 14.00 – Poradnictwo Rodzinne – (p. 220)  [jeśli nie ma ks. Janusza] (bez portiera)

14.00 – 19.00 – Dyżur Księdza Egzorcysty (p.220)

15.00 – 19.00 – Pożegnanie maturzystów LO 8 – aula

16.00 – 19.45 – Akademia Tańca „SALAKE” – [aula]

16.30 – 18.00 – Sensoplastyka – s. 7

17.00 – 21.00 – Kurs Ewangelizacyjny Alpha – 1-3

18.45 – 20.30 – katecheza neokatechumenalna – s. 5-6

27 Piątek 09.00 – 17.00 – Dyżur Poradni rodzinnej

15.00 – 19.00 – Pożegnanie maturzystów LO 4

17.00 – 19.00 – Doradca dla narzeczonych

19.00 – 20.30 – Próba Chóru Katedralnego