Nauki Przedmałżeńskie

Fundacja „Silesia Pro Europa” z siedzibą w Gliwicach wznawia organizację nauk przedmałżeńskich.

Nauki odbywać będą się w kościele parafialnym św. Jerzego w Gliwicach-Łabędach przy ul. Radosnej 2 w każdy wtorek od godziny 19:00. Każde spotkanie obejmować będzie pełny zakres nauk. 
Pierwsze spotkanie odbędzie się w dniu 19 maja 2020 r.
Koszt uczestnictwa: 35,00 zł. od osoby.
Zapisy u Pani Agnieszki Fałdowskiej
tel. 510 793 017
e-mail: aga87_gliwice@wp.pl 

NAUKI PRZEDMAŁŻEŃSKIE
od godziny 19:00 do 20:30

ZESTAW I

ZESTAW II

ZESTAW III

ZESTAW IV

ZESTAW V

1. EWANGELIZACJA
2. TEOLOGIA MAŁŻEŃSTWA
3. ETYKA ŻYCIA MAŁŻEŃSKIEGO
4. PRAWNE ASPEKTY ZAWARCIA MAŁŻEŃSTWA
ORAZ LITURGIA SAKRAMENTU MAŁŻEŃSTWA


PORADNIE ŻYCIA RODZINNEGO :

http://www.dorodzin.pl/poradnie-zycia-rodzinnego.html
http://www.dorodzin.pl/weekend-dla-narzeczonych/92-zabrze-stacjonarny.html

Koszt uczestnictwa (4 spotkania – całość odbycia w obiekcie CE):  35 zł za osobę
Koszt za jedną naukę: 10 zł za osobę

UCZESTNICTWO W NAUKACH NIE WYMAGA
WCZEŚNIEJSZEGO ZAPISYWANIA

Telefon kontaktowy: 510-793-017 pani Agnieszka (od poniedziałku do piątku od 15.00 do 19.00)

 

Bezpośrednie przygotowanie do Sakramentu małżeństwa obejmuje narzeczonych i ma za cel przygotowanie ich oboje do świadomego złożenia sobie i Bogu ślubowania małżeńskiego  podjęcia praw i obowiązków małżonków chrześcijańskich. Wyraża się to zarówno we wzajemnym rozwoju w miłości w doli i niedoli, szczęścia w tym osiąganego jak w odpowiedzialnym i wielkodusznym przyjmowaniu i wychowywaniu potomstwa.

Narzeczeni uczestniczą w kilku katechezach przedślubnych
– naukach ogólnych (4 spotkania),
w ramach, których występują doradcy życia rodzinnego i prelegenci podejmujący następujące tematy:

miłość małżeńska, kultura życia małżonków chrześcijańskich,
odpowiedzialne rodzicielstwo i zagrożenia, jakie dla miłości i zdrowia niesie antykoncepcja, moralne zło postawy antykoncepcyjnej jako opcji skierowanej przeciwko życiu.

Pary odbywają także trzy spotkania indywidualne z doradcą życia rodzinnego, który przekazuje w odpowiednim zakresie wiedzę medyczną i praktyczną pozwalającą na rozpoznanie okresów wspólnej płodności a także pomaga w ukształtowaniu motywacji do wyboru tej trudniejszej drogi stanowiącej styl życia małżeńskiego, wreszcie ukazuje prawdziwy sens planowania rodziny pojętego jako świadoma i odpowiedzialna współpraca z Bogiem – Dawcą Życia. Wymaga się, aby narzeczeni zgłosili się do kancelarii parafii, co najmniej na trzy miesiące przed planowanym terminem ślubu. Zaleca się jednak wcześniejsze zgłoszenie (6mc-y przed ślubem), w celu ustalenia terminów spotkań przygotowujących do sakramentu małżeństwa, oraz wybrania formy przygotowania.