Nauki Przedmałżeńskie

NAUKI PRZEDMAŁŻEŃSKIE
GODZINA 19:00 do 20:30

ZESTAW I ZESTAW II ZESTAW III ZESTAW IV ZESTAW V
1. EWANGELIZACJA 5.02.2019 5.03.2019 2.04.2019 30.04.2019 28.05.2019
2. TEOLOGIA MAŁŻEŃSTWA 12.02.2019 12.03.2019 9.04.2019 7.05.2019 4.06.2019
3. ETYKA ŻYCIA MAŁŻEŃSKIEGO 19.02.2019 19.03.2019 16.04.2019 14.05.2019 11.06.2019
4. PRAWNE ASPEKTY ZAWARCIA MAŁŻEŃSTWA
ORAZ LITURGIA SAKRAMENTU MAŁŻEŃSTWA
26.02.2019 26.03.2019 23.04.2019 21.05.2019 18.06.2019


PORADNIE ŻYCIA RODZINNEGO :

http://www.dorodzin.pl/poradnie-zycia-rodzinnego.html
http://www.dorodzin.pl/weekend-dla-narzeczonych/92-zabrze-stacjonarny.html

Po ukończeniu nauk (zebraniu 4 podpisów, po każdej odbytej nauce)
wydawane jest zaświadczenie
w sekretariacie Centrum Edukacyjnego im. Św. Jana Pawła II

Koszt uczestnictwa (4 spotkania – całość odbycia w obiekcie CE): 30 zł za osobę

Koszt za jedną naukę: 10 zł za osobę

UCZESTNICTWO W NAUKACH NIE WYMAGA
WCZEŚNIEJSZEGO ZAPISYWANIA

NAUKI PRZEDMAŁŻEŃSKIE W CENTRUM EDUKACYJNYM NIE ODBYWAJĄ SIĘ W MIESIĄCACH:
– STYCZEŃ,
– LIPIEC,
– SIERPIEŃ

Bezpośrednie przygotowanie do Sakramentu małżeństwa obejmuje narzeczonych i ma za cel przygotowanie
ich oboje do świadomego złożenia sobie i Bogu ślubowania małżeńskiego  podjęcia praw
i obowiązków małżonków chrześcijańskich.
Wyraża się to zarówno we wzajemnym rozwoju w miłości w doli i niedoli,
szczęścia w tym osiąganego jak w odpowiedzialnym i wielkodusznym przyjmowaniu i wychowywaniu potomstwa.

Narzeczeni uczestniczą w kilku katechezach przedślubnych
– naukach ogólnych (4 spotkania),
w ramach, których występują doradcy życia rodzinnego i prelegenci podejmujący następujące tematy:
miłość małżeńska, kultura życia małżonków chrześcijańskich,
odpowiedzialne rodzicielstwo i zagrożenia, jakie dla miłości i zdrowia niesie antykoncepcja, moralne zło postawy antykoncepcyjnej jako opcji skierowanej przeciwko życiu.
Pary odbywają także trzy spotkania indywidualne z doradcą życia rodzinnego,
który przekazuje w odpowiednim zakresie wiedzę medyczną
i praktyczną pozwalającą na rozpoznanie okresów wspólnej płodności
a także pomaga w ukształtowaniu motywacji do wyboru tej trudniejszej drogi stanowiącej styl życia małżeńskiego, wreszcie ukazuje prawdziwy sens planowania rodziny pojętego jako świadoma
i odpowiedzialna współpraca z Bogiem – Dawcą Życia.
Wymaga się, aby narzeczeni zgłosili się do kancelarii parafii,
co najmniej na trzy miesiące przed planowanym terminem ślubu.
Zaleca się jednak wcześniejsze zgłoszenie (6mc-y przed ślubem),
w celu ustalenia terminów spotkań przygotowujących do sakramentu małżeństwa,
oraz wybrania formy przygotowania.