Nauki Przedmałżeńskie

NAUKI PRZEDMAŁŻEŃSKIE
GODZINA 19:00 do 20:30

ZESTAW I ZESTAW II ZESTAW III ZESTAW IV
1. EWANGELIZACJA 04.09.2018 02.10.2018 30.10.2018 27.11.2018
2. TEOLOGIA MAŁŻEŃSTWA 11.09.2018 09.10.2018 06.11.2018 04.12.2018
3. ETYKA ŻYCIA MAŁŻEŃSKIEGO 18.09.2018 16.10.2018 13.11.2018 11.12.2018
4. PRAWNE ASPEKTY ZAWARCIA MAŁŻEŃSTWA
ORAZ LITURGIA SAKRAMENTU MAŁŻEŃSTWA
25.09.2018 23.10.2018 20.11.2018 18.12.2018


PORADNIE ŻYCIA RODZINNEGO :

http://www.dorodzin.pl/poradnie-zycia-rodzinnego.html
http://www.dorodzin.pl/weekend-dla-narzeczonych/92-zabrze-stacjonarny.html

 

Po ukończeniu nauk (zebraniu 4 podpisów, po każdej odbytej nauce)
wydawane jest zaświadczenie
w sekretariacie Centrum Edukacyjnego im. Św. Jana Pawła II

Koszt uczestnictwa (4 spotkania): 30 zł za osobę

Koszt za jedną naukę: 10 zł za osobę

UCZESTNICTWO W NAUKACH NIE WYMAGA
WCZEŚNIEJSZEGO ZAPISYWANIA

 

NAUKI PRZEDMAŁŻEŃSKIE NA CZAS:
– LIPIEC I SIERPIEŃ
– STYCZEŃ
ZOSTAJĄ WSTRZYMANE.

 

Bezpośrednie przygotowanie do Sakramentu małżeństwa obejmuje narzeczonych i ma za cel przygotowanie
ich oboje do świadomego złożenia sobie i Bogu ślubowania małżeńskiego  podjęcia praw
i obowiązków małżonków chrześcijańskich.
Wyraża się to zarówno we wzajemnym rozwoju w miłości w doli i niedoli,
szczęścia w tym osiąganego jak w odpowiedzialnym i wielkodusznym przyjmowaniu i wychowywaniu potomstwa.

 

Narzeczeni uczestniczą w kilku katechezach przedślubnych
– naukach ogólnych (4 spotkania),
w ramach, których występują doradcy życia rodzinnego i prelegenci podejmujący następujące tematy:
miłość małżeńska, kultura życia małżonków chrześcijańskich,
odpowiedzialne rodzicielstwo i zagrożenia, jakie dla miłości i zdrowia niesie antykoncepcja, moralne zło postawy antykoncepcyjnej jako opcji skierowanej przeciwko życiu.
Pary odbywają także trzy spotkania indywidualne z doradcą życia rodzinnego,
który przekazuje w odpowiednim zakresie wiedzę medyczną
i praktyczną pozwalającą na rozpoznanie okresów wspólnej płodności
a także pomaga w ukształtowaniu motywacji do wyboru tej trudniejszej drogi stanowiącej styl życia małżeńskiego, wreszcie ukazuje prawdziwy sens planowania rodziny pojętego jako świadoma
i odpowiedzialna współpraca z Bogiem – Dawcą Życia.
Wymaga się, aby narzeczeni zgłosili się do kancelarii parafii,
co najmniej na trzy miesiące przed planowanym terminem ślubu.
Zaleca się jednak wcześniejsze zgłoszenie (6mc-y przed ślubem),
w celu ustalenia terminów spotkań przygotowujących do sakramentu małżeństwa,
oraz wybrania formy przygotowania.