WARSZTAT:
SZTUKA POROZUMIEWANIA SIĘ
JAK ZARZĄDZAĆ KONFLIKTEM I ROZWIJAĆ SKUTECZNĄ KOMUNIKACJĘ?
25 czerwca 2022
TREŚĆ I CELE:
Jednym z ważnych składników jakości życia są relacje międzyludzkie. Elementem kluczowym
w tworzeniu głębokich i pełnych znaczeń relacji jest komunikacja, która opiera się na słuchaniu,
otwartości i szacunku.
Celem warsztatów jest poznanie mechanizmów efektywnej komunikacji interpersonalnej.
Odkrycie tego, co może nam utrudniać spotkanie i budowanie głębokich więzi z drugim, sobą i
Bogiem. Uczestnik zapozna się z modelem konstruktywnego reagowania, aktywnym słuchaniem
oraz z wpływem współczesnych środków przekazu na jakość relacji międzyludzkich. Ważnym
tematem będzie sprawa konfliktów międzyludzkich i sposobów ich rozwiązania.
czytaj dalej.....

Kościół gliwicki z pomocą dla Ukrainy

Nauki przedmałżeńskie w miesiącu czerwcu 2022 r.,

Serdecznie zapraszamy na cykl spotkań poświęcony zrozumieniu i pogłębieniu zasad życia duchowego oraz rozwoju naszej relacji z Bogiem.

Tematy spotkań/wykładów:
1. Człowiek w relacji do Boga
2. Rozwój życia duchowego - podział klasyczny i współczesny
3. Słowo Boże a życie duchowe
4. Modlitwa
5. Rachunek sumienia i rozeznawanie duchowe
6. Asceza chrześcijańska
7. Liturgia - modlitwa nas wszystkich
8. Świętość celem życia duchowego
9. Modlitwa wspólnotowa
10. Duchowość chrześcijańska świeckich

Więcej informacji

 

Wynajem sal

Zapraszamy do zapoznania się z naszymi salami

Polecamy