Uncategorized

Fenomen życia – czy poznamy jego istotę?

Wszechnica PAU i Muzeum w Gliwicach serdecznie zapraszają na wykład prof. Mieczysława Chorążego Z Instytutu Onkologii Oddział w Gliwicach, pod tytułem: „ „Fenomen życia –   czy poznamy jego  istotę?”

Wykład odbędzie się w  dniu 30 marca (czwartek) o godz. 16.00 w Willi Caro, ul. Dolnych Wałów 8a. Wstęp wolny.

Prof. Chorąży  studiował medycynę w  Akademii Medycznej w Warszawie. Od roku 1951 jest pracownikiem naukowym w Centrum Onkologii – Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie, Oddział w Gliwicach. Jego główne zainteresowanie to biologia molekularna nowotworów.

Notka biograficzna

Prof. Mieczysław Chorąży, ur. w 1925 roku w Janówce, pow. Biała Podlaska. Szkoła średnia i matura w  Liceum im. Adama Mickiewicza w Warszawie, w trybie tajnego szkolnictwa podczas okupacji. Żołnierz AK, uczestnik Powstania Warszawskiego. Absolwent Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej w Warszawie.  Z wykształcenia lekarz. Zainteresowanie naukowe:  biologia molekularna nowotworów.

Od roku 1951  pracownik naukowy w Instytucie Onkologii Oddział w Gliwicach. Przez ponad 30 lat był kierownikiem Zakładu Biologii Nowotworów.  Dwukrotne staże naukowe
w Stanach Zjednoczonych AP jako stypendysta Fundacji Rockefellera. Staże i wizyty naukowe w USA i Europie. Tytuł profesora zwyczajnego w r. 1983. Współautor i autor około 130 publikacji, kilku rozdziałów do książek i monografii,  współautor książki „Wstęp do biologii nowotworów”. Udział czynny w licznych zjazdach, sympozjach i konferencjach naukowych krajowych i zagranicznych.  Opiekun 18 doktoratów. Wice-przewodniczący European Association for Cancer Research (jedna kadencja). Udział czynny w Radach Naukowych kilku ośrodków  badawczych, udział w różnych gremiach naukowych, członek kilku towarzystw naukowych m.in. American Cancer Society, członek honorowy Polskiego Towarzystwa Biochemicznego, Polskiego Towarzystwa  Onkologicznego, Węgierskiego Towarzystwa Onkologicznego i.in. Ponad 20 lat członek Komisji do Spraw Stopni i Tytułów Naukowych. Członek rzeczywisty PAN I członek czynny PAU. Był jednym z trzech pełnomocników Dyrektora Instytutu Onkologii w Gliwicach do spraw rozbudowy Instytutu. Wyróżniony nagrodami i odznaczeniami państwowymi i regionalnymi.