Uncategorized

Seminarium na temat światopoglądu opartego na prawdzie Biblijnej.

Dla kogo to seminarium ? Jest to świecka inicjatywa o charakterze edukacyjnym o wymiarze semestralnego wykładu akademickiego (30 go- dzin). Celem seminarium jest dokonanie możliwie szerokiego przeglądu dziedzin życia i skonfrontowanie ich z prawdą przekazaną w Biblii. Semina- rium nie ma charakteru ściśle teologicznego, ale raczej jest nakierowane na przeglądowe omówienie wszystkich dziedzin, które składają się na przyjmowany indywidualnie światopogląd.

W seminarium może uczestniczyć każdy kto chce pogłębić swoją wiedzę na temat prawdy Biblijnej odniesionej do różnych dziedzin życia w tym władzy, polityki, państwa, systemu społecznego, pracy, współczesnego prawa czy nauki.

Od uczestników nie wymaga się deklaracji wiary. W seminarium nie zakłada się dyskutowania nad prawdziwością treści Biblii.

Zajęcia prowadzone będą co tydzień w czwartek od godziny  18.00          do 20.00

(pierwsze spotkanie 22.03.2018). Każde spotkanie będzie składało się z 2 części, pierwsza to projekcja filmu z wykładu akademickiego prowadzonego przez dr Dell Tacett- a, w drugiej części planuje się wolną dyskusję między uczestnikami spotkania.

Materiały video zostały zweryfikowane przez księdza Artura Sepioło dyrektora Sekcji ds. Nowej Ewangelizacji, jako nie sprzeczne z nauką Kościoła Katolickiego.

 

HARMONOGRAM SEMINARIUM

Badania prowadzone w USA przez Barna Research Group wśród chrześcijan wykazały, że tylko 9% wierzących chrześcijan ma biblijny światopogląd!

Seminarium składa się z przeglądowego omówienia 12 tematów kształtujących nasz sposób myślenia o otaczającym świecie. Każde spotkanie składa się z obejrzenia nagranego wykładu i wolnej dyskusji uczestników. Nagrania video zostały przygotowane przez organizację Focus of the Family i są prowadzone przez amerykańskiego wykładowcę dr Del Tackett w ramach cyklu o nazwie „Projekt prawda”. Korzystanie z materiałów przygotowanych w USA jest zabiegiem celo- wym.

 

Światopogląd przyjmowany jest indywidualnie na podstawie osobistych doświadczeń życiowych jak również różnych dziedzin kultury. Z wykładu opracowanego w USA łatwiej jest polskiemu słuchaczowi odrzucić elementy kultury amerykańskiej i odnaleźć treści uniwersalne oparte na prawdzie biblijnej.