Uncategorized

Czy inteligencja się liczy?

Organizatorzy Wszechnicy PAU zapraszają na kolejny wykład, który wygłosi
Prof. Edward Nęcka,  psycholog, profesor Uniwersytetu Jagiellońskiego i v-prezes PAN. Tytuł wykładu: „Czy inteligencja się liczy?” .

Wykład  odbędzie się  26 stycznia 2017 (czwartek), o godz. 16.00 w Muzeum, willa Caro, ul. Dolnych Wałów 8a. Wstęp  wolny.
Profesor Nęcka  jest uznanym psychologiem, badaczem w obszarze psychologii ogólnej, zwłaszcza inteligencji.

czyinteligencjasieliczy


Prof. Edward Nęcka
– wybitny psycholog, profesor Uniwersytetu Jagiellońskiego.Członek rzeczywisty Polskiej Akadremii Nauk (PAN), obecnie v-prezes PAN, a także v-prezes krakowskiego oddziału PAN. Szeroko uznany badacz zagadnień psychologii ogólnej i poznawczej, m.in. problematyki twórczości i inteligencji oraz uwarunkowań procesów twórczych. Formalną koncepcję inteligencji wiąże ze sprawnością centralnego układu nerwowego i przetwarzaniem informacji w mózgu. Zajmuje się też ogólnymi zasadami funkcjonowania umysłu i mechanizmami samokontroli. Jego zainteresowania badawcze koncentrują się wokół problematyki poznawczych mechanizmów różnic indywidualnych, przede wszystkim twórczości i inteligencji. Obecnie realizuje projekt badawczy poświęcony behawioralnym, poznawczym i neuronalnym mechanizmom samokontroli.

Profesor jest autorem lub współautorem  ponad 150 artykułów i rozdziałów
w pracach zbiorowych, w znacznej części opublikowanych w obiegu międzynarodowym. Jego najważniejsze prace ukazały się w czołowych czasopismach w obszrze  psychologii.  Autor lub wspólautor książek: „Proces twórczy i jego ograniczenia”, „Inteligencja i procesy poznawcze”, „Trening twórczości”, „Psychologia twórczości”, „Inteligencja: Geneza—struktura—funkcje”, „Pobudzenie intelektu: Zarys formalnej teorii inteligencji”, „Psychologia poznawcza”.